Španščina

Španščina sodi med iberoromanske jezike in je tretji najbolj razširjeni jezik na svetu, ki ga govori ga kar 440 milijonov naravnih govorcev, od tega največji delež v Ameriki. Španski jezik velja tudi za enega izmed uradnih jezikov Evropske unije, zanimanje za učenje španščine pa v zadnjih letih vse bolj narašča. K vse večji popularnosti tega jezika so zagotovo prispevale telenovele, turizem ter nenazadnje sama kultura in njen temperament, ki se med drugim zrcali tudi v glasbi in plesu tanga, salse in flamenca.

Na Proverbi se lahko španskega jezika učite na udeležencu prijazen in učinkovit način, kjer lahko gradite svoje znanje znotraj številnih tečajev, ki jih imamo v ponudbi. Učenje španščine poteka individualno, v dvoje ali skupinsko. Tečaj španščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na alternativni lokaciji.

Individualni tečaj španščine / Tečaj španščine v dvoje

Z individualnim tečajem ali tečajem v dvoje lahko pričnete kadarkoli. Minimalna dolžina tečaja je 12 šolskih ur, v kolikor zakupite vsaj 30 ur pa prejmete 5% popust. Termini se uskladijo po dogovoru prav tako pa je tudi intenzivnost obiskovanja tečaja po vaši preferenci. Vsebina tečaja se popolnoma prilagodi vam in vašim specifičnim jezikovnim potrebam, tečaj je lahko tako bolj konverzacijski, strokovno naravnan ipd. Pred pričetkom tečaja priporočamo udeležitev informativnega sestanka, kjer imate priložnost natančneje izraziti kaj želite v samem tečaju osvojiti, predavatelj pa oceni vaš nivo znanja. Tako vam najlažje pripravimo program po meri, ki bo najbolje zadostil vašim jezikovnim ambicijam. Individualni tečaj španščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na drugi lokaciji.

Skupinski tečaji španščine

Skupinske tečaje španščine razpisujemo dvakrat letno:

  • pomladni skupinski tečaji: od začetka marca do konca junija
    vpis do začetka marca
  • jesenski skupinski tečaji: od začetka oktobra do konca januarja
    vpis do začetka oktobra

Razpisani skupinski tečaji so v skladu z evropsko standardizacijo (stopnje A1 do C2). Stopnje A2 do C2 so razdeljene na dva dela. Po opravljenem tečaju prejemete potrdilo oziroma certifikat o doseženem levelu znanja glede na stopnjo tečaja, ki ste ga obiskovali (od A1 do C2). Za stopnje A2 do C2 je za pridobitev certifikata potrebno opraviti oba dela. Razpisani skupinski tečaji so 30-urni, potekajo dvakrat tedensko po dve šolski uri v popoldanskem času.
Poleg splošnih skupinskih tečajev španščine pa razpisujemo tudi otroški skupinski tečaj.

Skupinske tečaje izvajamo tudi izven razpisanih rokov, v kolikor sami organizirate skupino. Vsebina in dolžina tečaja ter pogostost obiskovanja so v tem primeru po meri. Skupinski tečaj španščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na drugi lokaciji.

Izvajamo splošni skupinski tečaj španščine za 4 stopnje po evropskih standardih:

Začetni skupinski tečaj španščine (A1)

Tečaj je namenjen popolnim začetnikom in po evropskih standardih ustreza levelu A1. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe osnovnih vsakodnevnih izrazov in osnovnih fraz. Posameznik zna tvoriti enostavno konverzacijo, se predstaviti, opisati kje živi in ljudi, ki jih pozna ter spraševati o osebnih podrobnostih drugega. Pogovarjati se zna o njemu dobro poznanih temah na preprost način in razume jasne in počasi podane stavke. Prav tako pridobi veščine pisanja kratkih in enostavnih stavkov. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji A1 po evropski klasifikaciji. Začetni skupinski tečaj španščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Osnovni skupinski tečaj španščine (A2)

Tečaj pomeni nadgradnjo začetniškega tečaja oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu A2. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe fraz ter pogosto uporabljenega besedišča, povezanega zlasti z osebno relevantnimi temami (podatki o sebi in družini, neposredno okolje, nakupovanje, zaposlovanje, vsakodnevne aktivnosti ipd.). Prebrati zna enostavna kratka besedila ter napisati preprosta sporočila ali osebna pisma. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji A2 po evropski klasifikaciji. Osnovni skupinski tečaj španščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Nadaljevalni skupinski tečaj španščine (B1)

Tečaj pomeni nadgradnjo osnovnega tečaja oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu B1. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe fraz in besedišča poznanih tem vsakodnevnega življenja in se znajde v večini situacij. Tvoriti zna enostavnejšo povezano konverzacijo na teme, ki so mu poznane, opisovati dogodke, izkušnje, želje in ambicije in preprosto razložiti svoja mnenja in načrte. Dojeti zmore osnovni smisel večine radijskih in televizijskih programov ter napisati enostavnejše povezano besedilo na poznano temo, pri čemer zna tudi pisno izraziti svoje izkušnje, vtise in mnenja. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji B1 po evropski klasifikaciji. Nadaljevalni skupinski tečaj španščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Nadaljevalni skupinski tečaj španščine (B2)

Tečaj pomeni nadgradnjo nadaljevalnega tečaja B1 oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu B2. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja osnovnih idej kompleksnega besedila konkretne ali abstraktne teme, vključujoč tehnične razprave posameznikovega specifičnega področja. V standardnem dialektu lahko razume večino radijskih in televizijskih programov in komunicira na dokaj tekoč in spontan način. Prav tako zna napisati podrobno besedilo na raznorazne teme, pri čemer zna svoje stališče razložiti argumentativno s podajanjem prednosti in slabosti različnih opcij. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji B2 po evropski klasifikaciji. Nadaljevalni skupinski tečaj španščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Otroški skupinski tečaj španščine

Otroški skupinski tečaji so namenjeni otrokom od petega do desetega leta starosti. So 30-urni in potekajo enkrat tedensko po 2 šolski uri. Učenje poteka na otroku prijazen način, uporablja se veliko vizualnih pripomočkov, otroci se učijo jezika skozi branje in poslušanje pravljic, risanje, petje pesmic in igranje. Otroški skupinski tečaj španščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Priprave na certifikate iz španščine

Na Proverbi vas pripravljamo tudi na certifikate iz španščine.

Priprave na certifikat DELE (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera)

Mednarodni izpit Cervantesovega inštituta DELE ima doživljensko veljavo, pri nas pa se lahko pripravljate na vse stopnje tega izpita: DELE A1 – C2.
Več o samem izpitu si lahko preberete na spletni strani: diplomas.cervantes.es

Priprave na certifikate izvajamo v individualni obliki, v dvoje ter skupinsko.

Jezikovni tečaj španščine za podjetja: poslovni program MODUS

Poslovni jezikovni program MODUS je posebaj pripravljen in prikrojen glede na specifične jezikovne potrebe podjetja.Več…

Prednosti programa MODUS**:

  • fleksibilnost programa: fleksibilni urnik in vsebina
  • naravnanost k aplikativnosti znanja
  • napredne metode poučevanja s poudarkom na interaktivnosti in kontekstualnosti (vpetost v praktični poslovni kontekst)

Cenik

Tečaj Oblika Vsebina Cena
španska zastava Španščina Individualni Po dogovoru 21,90 €/45 min
španska zastava Španščina V dvoje Po dogovoru 11,90 €/45 min
španska zastava Španščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
španska zastava Španščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
španska zastava Španščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj

Vse cene so zgolj informativne in so izražene na udeleženca.
Minimalna dolžina tečajev po meri je 12 šolskih ur.
Razpisani splošni skupinski tečaji so 30-urni.
5% popust pri tečajih po meri dolgih vsaj 30 ur.
5% popust za šolarje, študente, upokojence in brezposelne.
Možno plačilo na obroke (do 6 obrokov, 10% dražje).
Za ponudbo nas prosim pokličite.