Slovenščina za tujce

Za vse tiste, ki ste morebiti na turistični poti po Sloveniji, vas zanima slovenska kultura, ste poslovno povezani s Slovenijo ali pa boste morda tukaj zaživeli, imamo pripravljene tečaje slovenščine, ki so povsem prilagojeni vašim jezikovnim ambicijam. Ker velja slovenščina za enega izmed težjih jezikov, vam ga bomo poskušali približati na kar se da razumljiv in kontekstualen način. Tako bo vaš vložek nedvomno povrnjen, saj v slovenski kulturi znamo ceniti tovrstni trud.

For everyone, who is traveling in Slovenia, for those who are interested in Slovenian culture or have business ties with it and certainly for those, who plan on living here, Proverba is the right place for you to start learning Slovenian language. Our courses are completely adjusted to your specific language ambitions. Slovenian language is known to be rather difficult which is why our courses are constructed in an easily comprehensible way and give emphasis on contextual learning. Your input will undoubtedly bear fruit for Slovenian people will surely show respect for your efforts.

Slovene language course (Slovene as a foreign language) takes place in Maribor, Bresternica to be more specific, but it can also take place at a different location, if that should be your preference.You can learn Slovenian language individually, as a couple or in a group in all of the languages we provide.

Na Proverbi se lahko slovenskega jezika učite na udeležencu prijazen in učinkovit način, kjer lahko gradite svoje znanje znotraj številnih tečajev, ki jih imamo v ponudbi. Učenje slovenščine za tujce poteka individualno, v dvoje ali skupinsko. Tečaj slovenščine za tujce se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na alternativni lokaciji.

Individualni tečaj slovenščine za tujce / Tečaj slovenščine za tujce v dvoje

Z individualnim tečajem ali tečajem v dvoje lahko pričnete kadarkoli. Minimalna dolžina tečaja je 12 šolskih ur, v kolikor zakupite vsaj 30 ur pa prejmete 5% popust. Termini se uskladijo po dogovoru prav tako pa je tudi intenzivnost obiskovanja tečaja po vaši preferenci. Vsebina tečaja se popolnoma prilagodi vam in vašim specifičnim jezikovnim potrebam, tečaj je lahko tako bolj konverzacijski, strokovno naravnan ipd. Pred pričetkom tečaja priporočamo udeležitev informativnega sestanka, kjer imate priložnost natančneje izraziti kaj želite v samem tečaju osvojiti, predavatelj pa oceni vaš nivo znanja. Tako vam najlažje pripravimo program po meri, ki bo najbolje zadostil vašim jezikovnim ambicijam. Individualni tečaj slovenščine za tujce se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na drugi lokaciji.

Skupinski tečaji slovenščine za tujce

Skupinske tečaje slovenščine za tujce razpisujemo dvakrat letno:

  • pomladni skupinski tečaji: od začetka marca do konca junija
    vpis do začetka marca
  • jesenski skupinski tečaji: od začetka oktobra do konca januarja
    vpis do začetka oktobra

Razpisani skupinski tečaji so v skladu z evropsko standardizacijo (stopnje A1 do C2). Stopnje A2 do C2 so razdeljene na dva dela. Po opravljenem tečaju prejemete potrdilo oziroma certifikat o doseženem levelu znanja glede na stopnjo tečaja, ki ste ga obiskovali (od A1 do C2). Za stopnje A2 do C2 je za pridobitev certifikata potrebno opraviti oba dela. Razpisani skupinski tečaji so 30-urni, potekajo dvakrat tedensko po dve šolski uri v popoldanskem času.
Poleg splošnih skupinskih tečajev slovenščine za tujce razpisujemo tudi otroški skupinski tečaj.

Skupinske tečaje izvajamo tudi izven razpisanih rokov, v kolikor sami organizirate skupino. Vsebina in dolžina tečaja ter pogostost obiskovanja so v tem primeru po meri. Skupinski tečaj slovenščine za tujce se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na drugi lokaciji.

Izvajamo splošni skupinski tečaj slovenščine za tujce za 4 stopnje po evropskih standardih:

Začetni skupinski tečaj slovenščine za tujce (A1)

Tečaj je namenjen popolnim začetnikom in po evropskih standardih ustreza levelu A1. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe osnovnih vsakodnevnih izrazov in osnovnih fraz. Posameznik zna tvoriti enostavno konverzacijo, se predstaviti, opisati kje živi in ljudi, ki jih pozna ter spraševati o osebnih podrobnostih drugega. Pogovarjati se zna o njemu dobro poznanih temah na preprost način in razume jasne in počasi podane stavke. Prav tako pridobi veščine pisanja kratkih in enostavnih stavkov. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji A1 po evropski klasifikaciji. Začetni skupinski tečaj slovenščine za tujce se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Osnovni skupinski tečaj slovenščine za tujce (A2)

Tečaj pomeni nadgradnjo začetniškega tečaja oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu A2. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe fraz ter pogosto uporabljenega besedišča, povezanega zlasti z osebno relevantnimi temami (podatki o sebi in družini, neposredno okolje, nakupovanje, zaposlovanje, vsakodnevne aktivnosti ipd.). Prebrati zna enostavna kratka besedila ter napisati preprosta sporočila ali osebna pisma. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji A2 po evropski klasifikaciji. Osnovni skupinski tečaj slovenščine za tujce se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Nadaljevalni skupinski tečaj slovenščine za tujce (B1)

Tečaj pomeni nadgradnjo osnovnega tečaja oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu B1. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe fraz in besedišča poznanih tem vsakodnevnega življenja in se znajde v večini situacij. Tvoriti zna enostavnejšo povezano konverzacijo na teme, ki so mu poznane, opisovati dogodke, izkušnje, želje in ambicije in preprosto razložiti svoja mnenja in načrte. Dojeti zmore osnovni smisel večine radijskih in televizijskih programov ter napisati enostavnejše povezano besedilo na poznano temo, pri čemer zna tudi pisno izraziti svoje izkušnje, vtise in mnenja. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji B1 po evropski klasifikaciji. Nadaljevalni skupinski tečaj slovenščine za tujce se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Nadaljevalni skupinski tečaj slovenščine za tujce (B2)

Tečaj pomeni nadgradnjo nadaljevalnega tečaja B1 oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu B2. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja osnovnih idej kompleksnega besedila konkretne ali abstraktne teme, vključujoč tehnične razprave posameznikovega specifičnega področja. V standardnem dialektu lahko razume večino radijskih in televizijskih programov in komunicira na dokaj tekoč in spontan način. Prav tako zna napisati podrobno besedilo na raznorazne teme, pri čemer zna svoje stališče razložiti argumentativno s podajanjem prednosti in slabosti različnih opcij. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji B2 po evropski klasifikaciji. Nadaljevalni skupinski tečaj slovenščine za tujce se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Otroški skupinski tečaj slovenščine za tujce

Otroški skupinski tečaji so namenjeni otrokom od petega do desetega leta starosti. So 30-urni in potekajo enkrat tedensko po 2 šolski uri. Učenje poteka na otroku prijazen način, uporablja se veliko vizualnih pripomočkov, otroci se učijo jezika skozi branje in poslušanje pravljic, risanje, petje pesmic in igranje. Otroški skupinski tečaj slovenščine za tujce se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Priprave na certifikate iz slovenščine

Na Proverbi vas pripravljamo tudi na sledeči certifikat iz slovenščine:
Javno veljavna listina o znanju slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika

Javno veljavno listino o znanju slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika izdaja Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Javno veljavna listina o znanju slovenskega jezika je pogoj za pridobitev slovenskega državljanstva, delovnega dovoljenja ali za vpis na katero od slovenskih univerz ter visokih šol. Pri nas se lahko pripravljate na vse stopnje tega izpita: osnovna raven (B1), srednja raven (B2) ali visoka raven (C1).

Podrobnosti o samem izpitu najdete na spletnem naslovu www.ff.uni-lj.si/center-slo.

Priprave na certifikate izvajamo v individualni obliki, v dvoje ter skupinsko.

Jezikovni tečaj slovenščine za tujce za podjetja: poslovni program MODUS

Poslovni jezikovni program MODUS je posebaj pripravljen in prikrojen glede na specifične jezikovne potrebe podjetja. Več…

Prednosti programa MODUS:

  • fleksibilnost programa: fleksibilni urnik in vsebina
  • naravnanost k aplikativnosti znanja
  • napredne metode poučevanja s poudarkom na interaktivnosti in kontekstualnosti (vpetost v praktični poslovni kontekst)

Cenik

Tečaj Oblika Vsebina Cena
slovenska zastava Slovenščina za tujce Individualni Po dogovoru 21,90 €/45 min
slovenska zastava Slovenščina za tujce V dvoje Po dogovoru 11,90 €/45 min
slovenska zastava Slovenščina za tujce Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
slovenska zastava Slovenščina za tujce (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
slovenska zastava Slovenščina za tujce za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj

Vse cene so zgolj informativne in so izražene na udeleženca.
Minimalna dolžina tečajev po meri je 12 šolskih ur.
Razpisani splošni skupinski tečaji so 30-urni.
5% popust pri tečajih po meri dolgih vsaj 30 ur.
5% popust za šolarje, študente, upokojence in brezposelne.
Možno plačilo na obroke (do 6 obrokov, 10% dražje).
Za ponudbo nas prosim pokličite.