Skupinski tečaji

Skupinski tečaji tujih jezikov so namenjeni vsem tistim, katerim sta skupinsko delo, skupinska dinamika in ugodnejša cena pomembnejša. Prednost izobraževanja v skupinah je večja možnost sooblikovanja izobraževalnih vsebin, interaktivnost med udeleženci pa na svoj način doprinaša k napredku. Ker želimo zagotavljati kakovostno učenje, potekajo skupinski tečaji z največ 10 udeleženci. V prevelikih skupinah se kaj hitro zmanjša pozornost namenjena vsakemu udeležencu in posledično kvaliteta znanja.

Skupinske tečaje razpisujemo dvakrat letno:

 • pomladni skupinski tečaji: od začetka marca do konca junija
  vpis do začetka marca
 • jesenski skupinski tečaji: od začetka oktobra do konca januarja
  vpis do začetka oktobra

Razpisani skupinski tečaji so v skladu z evropsko standardizacijo (stopnje A1 do C2). Stopnje A2 do C2 so razdeljene na dva dela. Po opravljenem tečaju prejemete potrdilo oziroma certifikat o doseženem levelu znanja glede na stopnjo tečaja, ki ste ga obiskovali (od A1 do C2). Za stopnje A2 do C2 je za pridobitev certifikata potrebno opraviti oba dela. Tečaji so 30-urni in potekajo dvakrat tedensko po dve šolski uri v popoldanskem času. V razpisanih rokih poleg splošnih tečajev razpisujemo tudi maturitetni tečaj (angleščina, nemščina) ter otroške skupinske tečaje.

Skupinske tečaje po meri izvajamo tudi izven razpisanih rokov, v kolikor sami organizirate skupino. Vsebina in dolžina tečaja ter pogostost obiskovanja so v tem primeru po meri.

Skupinske tečaje izvajamo v naslednjih oblikah:

Splošni skupinski tečaji britanska zastava nemška zastava italijanska zastava francoska zastava španska zastava ruska zastava grška zastava japonska zastava kitajska zastava slovenska zastava

Izvajamo splošne skupinske tečaje 4 stopenj po evropskih standardih:

Začetni skupinski tečaj (A1)

Tečaj je namenjen popolnim začetnikom in po evropskih standardih ustreza levelu A1. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe osnovnih vsakodnevnih izrazov in osnovnih fraz. Posameznik zna tvoriti enostavno konverzacijo, se predstaviti, opisati kje živi in ljudi, ki jih pozna ter spraševati o osebnih podrobnostih drugega. Pogovarjati se zna o njemu dobro poznanih temah na preprost način in razume jasne in počasi podane stavke. Prav tako pridobi veščine pisanja kratkih in enostavnih stavkov. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji A1 po evropski klasifikaciji.

Osnovni skupinski tečaj (A2)

Tečaj pomeni nadgradnjo začetniškega tečaja oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu A2. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe fraz ter pogosto uporabljenega besedišča, povezanega zlasti z osebno relevantnimi temami (podatki o sebi in družini, neposredno okolje, nakupovanje, zaposlovanje, vsakodnevne aktivnosti ipd.). Prebrati zna enostavna kratka besedila ter napisati preprosta sporočila ali osebna pisma. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji A2 po evropski klasifikaciji.

Nadaljevali skupinski tečaj (B1)

Tečaj pomeni nadgradnjo osnovnega tečaja oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu B1. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe fraz in besedišča poznanih tem vsakodnevnega življenja in se znajde v večini situacij. Tvoriti zna enostavnejšo povezano konverzacijo na teme, ki so mu poznane, opisovati dogodke, izkušnje, želje in ambicije in preprosto razložiti svoja mnenja in načrte. Dojeti zmore osnovni smisel večine radijskih in televizijskih programov ter napisati enostavnejše povezano besedilo na poznano temo, pri čemer zna tudi pisno izraziti svoje izkušnje, vtise in mnenja. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji B1 po evropski klasifikaciji.

Nadaljevalni skupinski tečaj (B2)

Tečaj pomeni nadgradnjo nadaljevalnega tečaja B1 oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu B2. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja osnovnih idej kompleksnega besedila konkretne ali abstraktne teme, vključujoč tehnične razprave posameznikovega specifičnega področja. V standardnem dialektu lahko razume večino radijskih in televizijskih programov in komunicira na dokaj tekoč in spontan način. Prav tako zna napisati podrobno besedilo na raznorazne teme, pri čemer zna svoje stališče razložiti argumentativno s podajanjem prednosti in slabosti različnih opcij. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji B2 po evropski klasifikaciji.

Maturitetni skupinski tečaji britanska zastava nemška zastava

Priprave na maturo so ciljno usmerjene in pokrivajo vsa področja mature: slovnica, bralno razumevanje, slušno razumevanje, priprava na pisanje eseja, priprava na ustni zagovor ter reševanje maturitetnih pol. Maturitene tečaje izvajamo za pripravo na maturo iz angleščine in nemščine in so 30-urni, potekajo pa enkrat tedensko po dve šolski uri.

Otroški skupinski tečaji britanska zastava nemška zastava italijanska zastava francoska zastava španska zastava ruska zastava grška zastava japonska zastava kitajska zastava slovenska zastava

V otroške skupinske tečaje se lahko vključijo otroci od 5 – 10 leta starosti. Jezik se otroku približa skozi igro, kjer spoznava nove besede in stavčne sheme, ki so mu predstavljene situacijsko. Program vključuje učenje skozi petje pesmic, risanje, poslušanje pravljic in različne jezikovne igrce. Spoznavanje jezika poteka na poudarjeno vizualen način, s kratkimi filmčki, slikami in drugimi pripomočki. Otroški skupinski tečaji so 30 -urni in potekajo enkrat tedensko po dve šolski uri v popoldanskem času.

Skupinski tečaj poslovnega jezika britanska zastava nemška zastava

Na Proverbi smo zaradi velikega zanimanja in potreb po tovrstnem znanju za Vas pripravili program poslovne angleščine in nemščine. Tečaj poslovnega jezika je 24-urni in zaobjema zlasti poslovno vsebino tako, da je primeren za različne levele znanja. Poteka 2 krat tedensko po 2 šolski uri.

Tečaj obsega naslednjo tematiko:

 • sestava in pisanje življenjepisa
 • pomembne fraze in nastop pri razgovoru za službo
 • osnove poslovnega bontona
 • poslovna komunikacija (telefonska, ustna)
 • poslovna korespondenca (e-maili, dopisi, pogodbe, poslovna pisma)
 • pomembno poslovno besedišče ter fraze

Za izvedbo tečaja sta potrebna minimalno dva udeleženca. Možno plačilo na 2 obroka.

Skupinski tečaji za podjetja britanska zastava nemška zastava italijanska zastava francoska zastava španska zastava ruska zastava grška zastava japonska zastava kitajska zastava slovenska zastava

Poslovni jezikovni program MODUS je posebaj pripravljen in prikrojen glede na specifične jezikovne potrebe podjetja. Več…

Prednosti programa MODUS:

 • fleksibilnost programa: fleksibilni urnik in vsebina
 • naravnanost k aplikativnosti znanja
 • napredne metode poučevanja s poudarkom na interaktivnosti in kontekstualnosti (vpetost v praktični poslovni kontekst)

Cenik

Tečaj Oblika Vsebina Cena
britanska zastava Angleščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
britanska zastava Angleščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
britanska zastava Angleščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
britanska zastava Maturitetni tečaj Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
britanska zastava Poslovna angleščina Razpisan skupinski tečaj Poslovni 159,00 €/tečaj
francoska zastava Francoščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
francoska zastava Francoščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
francoska zastava Francoščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
italijanska zastava Italijanščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
italijanska zastava Italijanščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
italijanska zastava Italijanščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
japonska zastava Japonščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
japonska zastava Japonščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
japonska zastava Pripravljalni tečaj za JLPT Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
japonska zastava Japonščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
kitajska zastava Kitajščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
kitajska zastava Kitajščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
kitajska zastava Kitajščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
madžarska zastava Madžarščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
madžarska zastava Madžarščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
madžarska zastava Madžarščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
nemška zastava Nemščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
nemška zastava Nemščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
nemška zastava Nemščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
nemška zastava Maturitetni tečaj Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
nemška zastava Poslovna nemščina Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
ruska zastava Ruščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
ruska zastava Ruščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
ruska zastava Ruščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
slovenska zastava Slovenščina za tujce Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
slovenska zastava Slovenščina za tujce (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
slovenska zastava Slovenščina za tujce za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
španska zastava Španščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
španska zastava Španščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
španska zastava Španščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
hrvaška zastava Hrvaščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
hrvaška zastava Hrvaščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
hrvaška zastava Hrvaščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
srbska zastava Srbščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
srbska zastava Srbščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
srbska zastava Srbščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
makedonska zastava Makedonščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
makedonska zastava Makedonščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
makedonska zastava Makedonščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
arabska zastava Arabščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
arabska zastava Arabščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
arabska zastava Arabščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj

Vse cene so zgolj informativne in so izražene na udeleženca.
Minimalna dolžina tečajev po meri je 12 šolskih ur.
Razpisani splošni skupinski tečaji so 30-urni.
5% popust pri tečajih po meri dolgih vsaj 30 ur.
5% popust za šolarje, študente, upokojence in brezposelne.
Možno plačilo na obroke (do 6 obrokov, 10% dražje).
Za ponudbo nas prosim pokličite.