Tečaji za podjetja

Za podjetja dandanes znanje jezikov predstavlja pomembno konkurenčno prednost, kajti poznavanje jezika in kulture poslovnega partnerja prinaša podjetju tudi večje poslovne uspehe. S tem v mislih smo na Proverbi pripravili tečaje za podjetja, ki so vsebinsko opredeljeni po dogovoru in ciljno usmerjeni k specifičnim jezikovnim potrebam podjetja.

Poslovni jezikovni program MODUS
Program MODUS je poslovni jezikovni program, pripravljen in prikrojen glede na specifične jezikovne potrebe podjetja. Poudarek je na poslovnem besedišču, frazah in nasploh celotni poslovni komunikaciji. Skupinsko učenje je dinamično zasnovano, tečajniki interaktivno sodelujejo v dialogih in skupinskih pogovorih, ki so tipični za vsakodnevne poslovne situacije. Tečaj zaobjema tudi poslovno pisanje, pripravo na sestanke, konference, pogovor s poslovnimi partnerji in drugo poslovno naravnano terminologijo.

Poslovni jezikovni program MODUS izvajamo v treh oblikah:

 • Individualni program
 • Program v dvoje
 • Skupinski program

  Cena programa (za vse jezike) = 24,90 eur / šolska ura

Prednosti programa MODUS:

 • fleksibilnost programa: fleksibilni urnik in vsebina
 • naravnanost k aplikativnosti znanja
 • napredne metode poučevanja s poudarkom na interaktivnosti in kontekstualnosti (vpetost v praktični poslovni kontekst)

Program MODUS vpeljemo in izvedemo na vašem podjetju na strokoven in dosleden način, v katerem zaobjamemo vse pomembne korake za izpeljavo uspešnega tečaja. Potek je sledeč:

 1. Svetovalni razgovor z naročnikom
  Naročnik opredeli jezikovne potrebe udeležencev, izrazi preference o dolžini in splošni vsebini tečaja ter velikosti skupin.

 2. Informativni sestanek in testiranje udeležencev tečaja
  Ugotovitev nivoja jezikovnega znanja udeležencev tečaja s pomočjo ustnega in pisnega preverjanja. Na sestanku tudi sami udeleženci opišejo svoje želje in problematične sklope, s katerimi se srečujejo na delovnem mestu.

 3. Zaključni svetovalni razgovor z naročnikom
  Končna določitev vsebine programa, optimalna sestava skupin glede na rezultate preverjanj, določitev urnika ter dolžine tečaja.

 4. Izvedba tečaja
  Priprava prilagojenega jezikovnega programa ter izvedba. V času izvajanja tečaja se udeležence večkrat preverja, prav tako se preverja njihova prisotnost. Poročila o napredku in prisotnosti udeležencev naročnik prejema tekom izvajanja programa. Tečaj se izvede v prostorih naročnika.

 5. Zaključek tečaja
  Zaključno testiranje udeležencev in priprava končnega poročila.