Japonščina

Japonski jezik je tesno integriran v japonsko kulturo, ki se je stoletja izolirano razvijala in posledično izoblikovala kulturne specifike, ki so tujcem težje razumljive. Ker japonska kultura in jezik ponujata toliko kulturne bogatosti, boste na vašo željo seznanjeni tudi z raznimi vidiki njene tako zanimive kulture. Tako bo na vašo željo v jezikovni tečaj vključeno nekaj materiala, ki vas bo spoznaval z njeno kulturo, od njenih najbolj tradicionalnih aspektov, pa naj bo to gejša, kimono, izgled tradicionalne japonske hiše, religija, običaji, bonton, hrana, zanimivi japonski prazniki in festivali, zagotovo se bo našlo nekaj za vsak okus. V okviru spoznavanja japonskih tradicij pa se boste lahko preizkusili tudi v kaligrafiji. Japonska na drugi strani ponuja tudi ogromno modernih pridobitev, zato vas bomo seznanili tudi z vidiki moderne kulture, z japonsko popularno kulturo, z animeji, mango, japonsko moda, moderno arhitekturo itn. Seveda pa boste spoznali tudi japonski jezik kot tak in njegovo pisavo, kjer so še posebaj zanimive kitajske pismenke.

Na Proverbi se lahko japonskega jezika učite na udeležencu prijazen in učinkovit način, kjer lahko gradite svoje znanje znotraj številnih tečajev, ki jih imamo v ponudbi. Učenje japonščine poteka individualno, v dvoje ali skupinsko. Tečaj japonščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na alternativni lokaciji.

Individualni tečaj japonščine / Tečaj japonščine v dvoje

Z individualnim tečajem ali tečajem v dvoje lahko pričnete kadarkoli. Minimalna dolžina tečaja je 12 šolskih ur, v kolikor zakupite vsaj 30 ur pa prejmete 5% popust. Termini se uskladijo po dogovoru prav tako pa je tudi intenzivnost obiskovanja tečaja po vaši preferenci. Vsebina tečaja se popolnoma prilagodi vam in vašim specifičnim jezikovnim potrebam, tečaj je lahko tako bolj konverzacijski, strokovno naravnan ipd. Pred pričetkom tečaja priporočamo udeležitev informativnega sestanka, kjer imate priložnost natančneje izraziti kaj želite v samem tečaju osvojiti, predavatelj pa oceni vaš nivo znanja. Tako vam najlažje pripravimo program po meri, ki bo najbolje zadostil vašim jezikovnim ambicijam. Individualni tečaj japonščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na drugi lokaciji.

Skupinski tečaji japonščine

Skupinske tečaje japonščine razpisujemo dvakrat letno:

  • pomladni skupinski tečaji: od začetka marca do konca junija
    vpis do začetka marca
  • jesenski skupinski tečaji: od začetka oktobra do konca januarja
    vpis do začetka oktobra

Razpisani skupinski tečaji so v skladu z evropsko standardizacijo (stopnje A1 do C2). Stopnje A2 do C2 so razdeljene na dva dela. Po opravljenem tečaju prejemete potrdilo oziroma certifikat o doseženem levelu znanja glede na stopnjo tečaja, ki ste ga obiskovali (od A1 do C2). Za stopnje A2 do C2 je za pridobitev certifikata potrebno opraviti oba dela. Razpisani skupinski tečaji so 30 -urni, potekajo enkrat tedensko po dve šolski uri v popoldanskem času.
Poleg splošnih skupinskih tečajev japonščine pa razpisujemo tudi otroški skupinski tečaj.

Skupinske tečaje izvajamo tudi izven razpisanih rokov, v kolikor sami organizirate skupino. Vsebina in dolžina tečaja ter pogostost obiskovanja so v tem primeru po meri. Skupinski tečaj japonščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na drugi lokaciji.

Izvajamo splošni skupinski tečaj japonščine za 4 stopnje po evropskih standardih ter pripravljalni tečaj za pridobitev certifikata iz znanja japonščine:

Začetni skupinski tečaj japonščine (A1)

Tečaj je namenjen popolnim začetnikom in po evropskih standardih ustreza levelu A1. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe osnovnih vsakodnevnih izrazov in osnovnih fraz. Posameznik zna tvoriti enostavno konverzacijo, se predstaviti, opisati kje živi in ljudi, ki jih pozna ter spraševati o osebnih podrobnostih drugega. Pogovarjati se zna o njemu dobro poznanih temah na preprost način in razume jasne in počasi podane stavke. Prav tako pridobi veščine pisanja kratkih in enostavnih stavkov. Začetni tečaj japonščine zaobjema učenje obeh japonskih zlogovnic – hiragane in katakane ter nekaj osnovnih pismenk, osnovne slovnice in besedišča. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji A1 po evropski klasifikaciji. Začetni skupinski tečaj japonščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Osnovni skupinski tečaj japonščine (A2)

Tečaj pomeni nadgradnjo začetniškega tečaja oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu A2. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe fraz ter pogosto uporabljenega besedišča, povezanega zlasti z osebno relevantnimi temami (podatki o sebi in družini, neposredno okolje, nakupovanje, zaposlovanje, vsakodnevne aktivnosti ipd.). Prebrati zna enostavna kratka besedila ter napisati preprosta sporočila ali osebna pisma. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji A2 po evropski klasifikaciji. Osnovni skupinski tečaj japonščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Nadaljevalni skupinski tečaj japonščine (B1)

Tečaj pomeni nadgradnjo osnovnega tečaja oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu B1. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe fraz in besedišča poznanih tem vsakodnevnega življenja in se znajde v večini situacij. Tvoriti zna enostavnejšo povezano konverzacijo na teme, ki so mu poznane, opisovati dogodke, izkušnje, želje in ambicije in preprosto razložiti svoja mnenja in načrte. Dojeti zmore osnovni smisel večine radijskih in televizijskih programov ter napisati enostavnejše povezano besedilo na poznano temo, pri čemer zna tudi pisno izraziti svoje izkušnje, vtise in mnenja. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji B1 po evropski klasifikaciji. Nadaljevalni skupinski tečaj japonščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Nadaljevalni skupinski tečaj japonščine (B2)

Tečaj pomeni nadgradnjo nadaljevalnega tečaja B1 oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu B2. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja osnovnih idej kompleksnega besedila konkretne ali abstraktne teme, vključujoč tehnične razprave posameznikovega specifičnega področja. V standardnem dialektu lahko razume večino radijskih in televizijskih programov in komunicira na dokaj tekoč in spontan način. Prav tako zna napisati podrobno besedilo na raznorazne teme, pri čemer zna svoje stališče razložiti argumentativno s podajanjem prednosti in slabosti različnih opcij. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji B2 po evropski klasifikaciji. Nadaljevalni skupinski tečaj japonščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Pripravljalni tečaj za pridobitev certifikata iz znanja japonščine (JLPT)

Izvajamo dva pripravljalna 30 – urna tečaja (za stopnji 5 in 4), kjer boste svoje znanje poglobili s poudarjenim učenjem na primerih, dodatno razlago in reševanjem preteklih izpitov. Podučimo vas o vseh zankah in razjasnimo najpogostejše napake tako, da veste kaj pričakovati in se lahko samozavestno odpravite na izpit.

Otroški skupinski tečaj japonščine

Otroški skupinski tečaji so namenjeni otrokom od petega do desetega leta starosti. So 30-urni in potekajo enkrat tedensko po 2 šolski uri. Učenje poteka na otroku prijazen način, uporablja se veliko vizualnih pripomočkov, otroci se učijo jezika skozi branje in poslušanje pravljic, risanje, petje pesmic in igranje. Otroški skupinski tečaj japonščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Priprave na certifikate iz japonščine

Na Proverbi vas pripravljamo tudi na certifikate iz japonščine.

Priprave na certifikat JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

Certifikat JLPT je svetovno priznani certifikat iz japonščine, ki je veljaven po vsem svetu in doživljenjsko. Izvaja po vsem svetu enkrat letno v mesecu decembru, nam najbližji lokaciji izvajanja izpita sta Budimpešta in Rim. JLPT se deli na 5 stopenj, pri čemer je JLPT 5 najnižja stopnja in JLPT 1 najvišja. Izpit sestoji iz treh delov (pismenke/besedišče, slušno razumevanje in bralno razumevanje/slovnica), na vprašanja pa odgovarjate z izbiranjem med 4 različnimi odgovori (Multiple Choice Answers).

Pri nas pa se lahko pripravljate na vse stopnje tega izpita: JLPT 1– 5.
Več o samem izpitu si lahko preberete na spletni strani: www.jlpt.jp

Priprave na certifikate izvajamo v individualni obliki, v dvoje ter skupinsko.

Jezikovni tečaj japonščine za podjetja: poslovni program MODUS

Poslovni jezikovni program MODUS je posebaj pripravljen in prikrojen glede na specifične jezikovne potrebe podjetja. Več…

Prednosti programa MODUS:

  • fleksibilnost programa: fleksibilni urnik in vsebina
  • naravnanost k aplikativnosti znanja
  • napredne metode poučevanja s poudarkom na interaktivnosti in kontekstualnosti (vpetost v praktični poslovni kontekst)

Cenik

Tečaj Oblika Vsebina Cena
japonska zastava Japonščina Individualni Po dogovoru 21,90 €/45 min
japonska zastava Japonščina V dvoje Po dogovoru 11,90 €/45 min
japonska zastava Japonščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
japonska zastava Japonščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
japonska zastava Pripravljalni tečaj za JLPT Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
japonska zastava Japonščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj

Vse cene so zgolj informativne in so izražene na udeleženca.
Minimalna dolžina tečajev po meri je 12 šolskih ur.
Razpisani splošni skupinski tečaji so 30-urni.
5% popust pri tečajih po meri dolgih vsaj 30 ur.
5% popust za šolarje, študente, upokojence in brezposelne.
Možno plačilo na obroke (do 6 obrokov, 10% dražje).
Za ponudbo nas prosim pokličite.