Grščina

Grški jezik govorijo zlasti v Grčiji, gre pa za indoevrpski jezik, ki so ga v Grčijo prinesli indoevropski priseljenci. Grška pisava uporablja grško abecedo oziroma grški alfabet, ki je vplivala tudi na razvoj cirilice in latinice. Grške črke so danes v uporabi v prvi vrsti v matematiki, pa tudi v znanosti na splošno. Moderna grščina velja za enega besedno najbolj bogatih jezikov, izvira pa, kot je vsakomur znano, iz klasične grščine, iz jezika zibelke zahodne civilizacije, jezika prvih filozofov, znanstvenikov, matematikov in literatov.

Na Proverbi se lahko grškega jezika učite na udeležencu prijazen in učinkovit način, kjer lahko gradite svoje znanje znotraj številnih tečajev, ki jih imamo v ponudbi. Učenje grščine poteka individualno, v dvoje ali skupinsko. Tečaj grščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na alternativni lokaciji.

Individualni tečaj grščine / Tečaj grščine v dvoje

Z individualnim tečajem ali tečajem v dvoje lahko pričnete kadarkoli. Minimalna dolžina tečaja je 12 šolskih ur, pri tečaju nad 32 ur pa prejmete 5% popust. Termini se uskladijo po dogovoru prav tako pa je tudi intenzivnost obiskovanja tečaja po vaši preferenci. Vsebina tečaja se popolnoma prilagodi vam in vašim specifičnim jezikovnim potrebam, tečaj je lahko tako bolj konverzacijski, strokovno naravnan ipd. Pred pričetkom tečaja priporočamo udeležitev informativnega sestanka, kjer imate priložnost natančneje izraziti kaj želite v samem tečaju osvojiti, predavatelj pa oceni vaš nivo znanja. Tako vam najlažje pripravimo program po meri, ki bo najbolje zadostil vašim jezikovnim ambicijam. Individualni tečaj grščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na drugi lokaciji.

Skupinski tečaji grščine

Skupinske tečaje grščine razpisujemo dvakrat letno:

  • pomladni skupinski tečaji: od začetka marca do konca junija
    vpis do začetka marca
  • jesenski skupinski tečaji: od začetka oktobra do konca januarja
    vpis do začetka oktobra

Razpisani skupinski tečaji so v skladu z evropsko standardizacijo (stopnje A1 do C2). Po opravljenem tečaju prejemete potrdilo oziroma certifikat o doseženem levelu znanja glede na stopnjo tečaja, ki ste ga obiskovali (od A1 do C2). Razpisani skupinski tečaji so 60 -urni, potekajo dvakrat tedensko po dve šolski uri v popoldanskem času.
Poleg splošnih skupinskih tečajev grščine pa razpisujemo tudi otroški skupinski tečaj.

Skupinske tečaje izvajamo tudi izven razpisanih rokov, v kolikor sami organizirate skupino. Vsebina in dolžina tečaja ter pogostost obiskovanja so v tem primeru po meri. Skupinski tečaj grščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na drugi lokaciji.

Izvajamo splošni skupinski tečaj grščine za 4 stopnje po evropskih standardih:

Začetni skupinski tečaj grščine (A1)
Tečaj je namenjen popolnim začetnikom in po evropskih standardih ustreza levelu A1. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe osnovnih vsakodnevnih izrazov in osnovnih fraz. Posameznik zna tvoriti enostavno konverzacijo, se predstaviti, opisati kje živi in ljudi, ki jih pozna ter spraševati o osebnih podrobnostih drugega. Pogovarjati se zna o njemu dobro poznanih temah na preprost način in razume jasne in počasi podane stavke. Prav tako pridobi veščine pisanja kratkih in enostavnih stavkov. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji A1 po evropski klasifikaciji. Začetni skupinski tečaj grščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Osnovni skupinski tečaj graščine (A2)

Tečaj pomeni nadgradnjo začetniškega tečaja oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu A2. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe fraz ter pogosto uporabljenega besedišča, povezanega zlasti z osebno relevantnimi temami (podatki o sebi in družini, neposredno okolje, nakupovanje, zaposlovanje, vsakodnevne aktivnosti ipd.). Prebrati zna enostavna kratka besedila ter napisati preprosta sporočila ali osebna pisma. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji A2 po evropski klasifikaciji. Osnovni skupinski tečaj grščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Nadaljevalni skupinski tečaj grščine (B1)

Tečaj pomeni nadgradnjo osnovnega tečaja oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu B1. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe fraz in besedišča poznanih tem vsakodnevnega življenja in se znajde v večini situacij. Tvoriti zna enostavnejšo povezano konverzacijo na teme, ki so mu poznane, opisovati dogodke, izkušnje, želje in ambicije in preprosto razložiti svoja mnenja in načrte. Dojeti zmore osnovni smisel večine radijskih in televizijskih programov ter napisati enostavnejše povezano besedilo na poznano temo, pri čemer zna tudi pisno izraziti svoje izkušnje, vtise in mnenja. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji B1 po evropski klasifikaciji. Nadaljevalni skupinski tečaj grščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Nadaljevalni skupinski tečaj grščine (B2)

Tečaj pomeni nadgradnjo nadaljevalnega tečaja B1 oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu B2. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja osnovnih idej kompleksnega besedila konkretne ali abstraktne teme, vključujoč tehnične razprave posameznikovega specifičnega področja. V standardnem dialektu lahko razume večino radijskih in televizijskih programov in komunicira na dokaj tekoč in spontan način. Prav tako zna napisati podrobno besedilo na raznorazne teme, pri čemer zna svoje stališče razložiti argumentativno s podajanjem prednosti in slabosti različnih opcij. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji B2 po evropski klasifikaciji. Nadaljevalni skupinski tečaj grščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Otroški skupinski tečaj grščine

Otroški skupinski tečaji so namenjeni otrokom od petega do desetega leta starosti. So 30-urni in potekajo enkrat tedensko po 2 šolski uri. Učenje poteka na otroku prijazen način, uporablja se veliko vizualnih pripomočkov, otroci se učijo jezika skozi branje in poslušanje pravljic, risanje, petje pesmic in igranje. Otroški skupinski tečaj grščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Jezikovni tečaj grščine za podjetja: poslovni program MODUS

Poslovni jezikovni program MODUS je posebaj pripravljen in prikrojen glede na specifične jezikovne potrebe podjetja. Več…

Prednosti programa MODUS:

  • fleksibilnost programa: fleksibilni urnik in vsebina
  • naravnanost k aplikativnosti znanja
  • napredne metode poučevanja s poudarkom na interaktivnosti in kontekstualnosti (vpetost v praktični poslovni kontekst)

Cenik

Tečaj Oblika Vsebina Cena
grška zastava Grščina Individualni Po dogovoru 19,90 €/45 min
grška zastava Grščina V dvoje Po dogovoru 11,90 €/45 min
grška zastava Grščina Mala skupina (3) Po dogovoru 8,90 €/45 min
grška zastava Grščina Mala skupina (4) Po dogovoru 6,90 €/45 min
grška zastava Grščina Mala skupina (5) Po dogovoru 5,90 €/45 min
grška zastava Grščina Skupina (6+) Po dogovoru 4,90 €/45 min
grška zastava Grščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 299,00 €/tečaj
grška zastava Grščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 149,00 €/tečaj

Vse cene so zgolj informativne in so izražene na udeleženca.
Minimalna dolžina tečajev po meri je 12 šolskih ur.
Razpisani splošni skupinski tečaji (razen japonščine in kitajščine) so 60-urni.
Razpisani skupinski tečaji japonščine in kitajščine so 30 – urni.
Otroški ter maturitetni skupinski tečaji so dolgi 30 šolskih ur.
Poslovni skupinski tečaji so dolgi 24 šolskih ur.
5% popust pri tečajih po meri nad 32 ur.
5% popust za šolarje, študente, upokojence in brezposelne.
Možno plačilo na obroke (do 6 obrokov, 10% dražje).
Za ponudbo nas prosim pokličite.