Južnoslovanski jeziki

Hrvaščina je južnoslovanski jezik, ki ga uporablja okoli 6 milijonov ljudi, zlasti Hrvatov. Sestavljajo ga štokovsko, kajkavsko ter čakavsko narečje, standardizirani jezik pa temelji na novoštokavskem ijekavskem. Velja povedati, da je hrvaščina po osamosvojitvi doživela precej sprememb na področju pravopisa ter besedišča.

Srbščina je južnoslovanski jezik, ki ga govorijo v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, delih Hrvaške, srbskih enklavah na Kosovu, romunskem Banatu in na Madžarskem. Prav tako se govori tudi med številnimi srbskimi ekonomskimi izseljenci v Sloveniji ter v industrijskih središčih zahodne Evrope. Od srede 19. stoletja je bilo veliko poskusov zediniti srbščino ter hrvaščino v t.i. srbo-hrvaščino, vendar sta oba jezika po razpdau Jugoslavije obdržala in razvila svoje specifike. V Srbiji je uzakonjena pisava cirilica.

Makedonščina je južnoslovanski jezik, ki se govori v Republiki Makedoniji, severni Grčiji, severovzhodni Bolgariji ter jugovzhodni Albaniji. Naravnih govorcev makedonščine je približno 2 milijona, poleg tega pa jo vsakodnevno uporablja tudi okoli 300 tisoč ljudi, pretežno Albancev in Turkov. Makedonci kot pisavo uporabljajo cirilico.

Na Proverbi se lahko hrvaškega, srbskega ali makedonskega jezika učite na udeležencu prijazen in učinkovit način, kjer lahko gradite svoje znanje znotraj številnih tečajev, ki jih imamo v ponudbi. Učenje hrvaščine, srbščine in makedonščine poteka individualno, v dvoje ali skupinsko. Tečaj hrvaščine, srbščine in makedonščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na alternativni lokaciji.

Individualni tečaj / Tečaj v dvoje hrvaščine, srbščine, makedonščine

Z individualnim tečajem ali tečajem v dvoje lahko pričnete kadarkoli. Minimalna dolžina tečaja je 12 šolskih ur, v kolikor zakupite vsaj 30 ur pa prejmete 5% popust. Termini se uskladijo po dogovoru prav tako pa je tudi intenzivnost obiskovanja tečaja po vaši preferenci. Vsebina tečaja se popolnoma prilagodi vam in vašim specifičnim jezikovnim potrebam, tečaj je lahko tako bolj konverzacijski, strokovno naravnan ipd. Pred pričetkom tečaja priporočamo udeležitev informativnega sestanka, kjer imate priložnost natančneje izraziti kaj želite v samem tečaju osvojiti, predavatelj pa oceni vaš nivo znanja. Tako vam najlažje pripravimo program po meri, ki bo najbolje zadostil vašim jezikovnim ambicijam. Individualni tečaj hrvaščine, srbščine in makedonščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na drugi lokaciji.

Skupinski tečaji hrvaščine, srbščine, makedonščine

Skupinske tečaje hrvaščine, srbščine in makedonščine razpisujemo dvakrat letno:

  • pomladni skupinski tečaji: od začetka marca do konca junija
    vpis do začetka marca
  • jesenski skupinski tečaji: od začetka oktobra do konca januarja
    vpis do začetka oktobra

Razpisani skupinski tečaji so v skladu z evropsko standardizacijo (stopnje A1 do C2). Stopnje A2 do C2 so razdeljene na dva dela. Po opravljenem tečaju prejemete potrdilo oziroma certifikat o doseženem levelu znanja glede na stopnjo tečaja, ki ste ga obiskovali (od A1 do C2). Za stopnje A2 do C2 je za pridobitev certifikata potrebno opraviti oba dela. Razpisani skupinski tečaji so 30-urni, potekajo dvakrat tedensko po dve šolski uri v popoldanskem času.
Poleg splošnih skupinskih tečajev pa razpisujemo tudi otroški skupinski tečaj.

Skupinske tečaje izvajamo tudi izven razpisanih rokov, v kolikor sami organizirate skupino. Vsebina in dolžina tečaja ter pogostost obiskovanja so v tem primeru po meri. Skupinski tečaj hrvaščine, srbščine in makedonščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na drugi lokaciji.

Izvajamo splošni skupinski tečaj hrvaščine, srbščine in makedonščine za 4 stopnje po evropskih standardih:

Začetni skupinski tečaj hrvaščine, srbščine, makedonščine (A1)

Tečaj je namenjen popolnim začetnikom in po evropskih standardih ustreza levelu A1. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe osnovnih vsakodnevnih izrazov in osnovnih fraz. Posameznik zna tvoriti enostavno konverzacijo, se predstaviti, opisati kje živi in ljudi, ki jih pozna ter spraševati o osebnih podrobnostih drugega. Pogovarjati se zna o njemu dobro poznanih temah na preprost način in razume jasne in počasi podane stavke. Prav tako pridobi veščine pisanja kratkih in enostavnih stavkov. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji A1 po evropski klasifikaciji. Začetni skupinski tečaj hrvaščine, srbščine in makedonščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Osnovni skupinski tečaj hrvaščine, srbščine, makedonščine (A2)

Tečaj pomeni nadgradnjo začetniškega tečaja oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu A2. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe fraz ter pogosto uporabljenega besedišča, povezanega zlasti z osebno relevantnimi temami (podatki o sebi in družini, neposredno okolje, nakupovanje, zaposlovanje, vsakodnevne aktivnosti ipd.). Prebrati zna enostavna kratka besedila ter napisati preprosta sporočila ali osebna pisma. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji A2 po evropski klasifikaciji. Osnovni skupinski tečaj hrvaščine, srbščine in makedonščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Nadaljevali skupinski tečaj hrvaščine, srbščine, makedonščine (B1)

Tečaj pomeni nadgradnjo osnovnega tečaja oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu B1. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe fraz in besedišča poznanih tem vsakodnevnega življenja in se znajde v večini situacij. Tvoriti zna enostavnejšo povezano konverzacijo na teme, ki so mu poznane, opisovati dogodke, izkušnje, želje in ambicije in preprosto razložiti svoja mnenja in načrte. Dojeti zmore osnovni smisel večine radijskih in televizijskih programov ter napisati enostavnejše povezano besedilo na poznano temo, pri čemer zna tudi pisno izraziti svoje izkušnje, vtise in mnenja. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji B1 po evropski klasifikaciji. Nadaljevalni skupinski tečaj hrvaščine, srbščine in makedonščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Nadaljevalni skupinski tečaj hrvaščine, srbščine, makedonščine (B2)

Tečaj pomeni nadgradnjo nadaljevalnega tečaja B1 oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu B2. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja osnovnih idej kompleksnega besedila konkretne ali abstraktne teme, vključujoč tehnične razprave posameznikovega specifičnega področja. V standardnem dialektu lahko razume večino radijskih in televizijskih programov in komunicira na dokaj tekoč in spontan način. Prav tako zna napisati podrobno besedilo na raznorazne teme, pri čemer zna svoje stališče razložiti argumentativno s podajanjem prednosti in slabosti različnih opcij. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji B2 po evropski klasifikaciji. Nadaljevalni skupinski tečaj hrvaščine, srbščine in makedonščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Otroški skupinski tečaj hrvaščine, srbščine, makedonščine

Otroški skupinski tečaji so namenjeni otrokom od petega do desetega leta starosti. So 30-urni in potekajo enkrat tedensko po 2 šolski uri. Učenje poteka na otroku prijazen način, uporablja se veliko vizualnih pripomočkov, otroci se učijo jezika skozi branje in poslušanje pravljic, risanje, petje pesmic in igranje. Otroški skupinski tečaj hrvaščine, srbščine in makedonščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Jezikovni tečaj hrvaščine, srbščine, makedonščine za podjetja: MODUS

Poslovni jezikovni program MODUS je posebaj pripravljen in prikrojen glede na specifične jezikovne potrebe podjetja. Več…

Prednosti programa MODUS:

  • fleksibilnost programa: fleksibilni urnik in vsebina
  • naravnanost k aplikativnosti znanja
  • napredne metode poučevanja s poudarkom na interaktivnosti in kontekstualnosti (vpetost v praktični poslovni kontekst)

Cenik

Tečaj Oblika Vsebina Cena
hrvaška zastava Hrvaščina Individualni Po dogovoru 21,90 €/45 min
hrvaška zastava Hrvaščina V dvoje Po dogovoru 11,90 €/45 min
hrvaška zastava Hrvaščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
hrvaška zastava Hrvaščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
hrvaška zastava Hrvaščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj

Vse cene so zgolj informativne in so izražene na udeleženca.
Minimalna dolžina tečajev po meri je 12 šolskih ur.
Razpisani splošni skupinski tečaji so 30-urni.
5% popust pri tečajih po meri dolgih vsaj 30 ur.
5% popust za šolarje, študente, upokojence in brezposelne.
Možno plačilo na obroke (do 6 obrokov, 10% dražje).
Za ponudbo nas prosim pokličite.

Tečaj Oblika Vsebina Cena
srbska zastava Srbščina Individualni Po dogovoru 21,90 €/45 min
srbska zastava Srbščina V dvoje Po dogovoru 11,90 €/45 min
srbska zastava Srbščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
srbska zastava Srbščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
srbska zastava Srbščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj

Vse cene so zgolj informativne in so izražene na udeleženca.
Minimalna dolžina tečajev po meri je 12 šolskih ur.
Razpisani splošni skupinski tečaji so 30-urni.
5% popust pri tečajih po meri dolgih vsaj 30 ur.
5% popust za šolarje, študente, upokojence in brezposelne.
Možno plačilo na obroke (do 6 obrokov, 10% dražje).
Za ponudbo nas prosim pokličite.

Tečaj Oblika Vsebina Cena
makedonska zastava Makedonščina Individualni Po dogovoru 21,90 €/45 min
makedonska zastava Makedonščina V dvoje Po dogovoru 11,90 €/45 min
makedonska zastava Makedonščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
makedonska zastava Makedonščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
makedonska zastava Makedonščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj

Vse cene so zgolj informativne in so izražene na udeleženca.
Minimalna dolžina tečajev po meri je 12 šolskih ur.
Razpisani splošni skupinski tečaji so 30-urni.
5% popust pri tečajih po meri dolgih vsaj 30 ur.
5% popust za šolarje, študente, upokojence in brezposelne.
Možno plačilo na obroke (do 6 obrokov, 10% dražje).
Za ponudbo nas prosim pokličite.