Angleščina

Angleščina je eden izmed najbolj razširjenih jezikov sveta, njena prisotnost pa je opazna na vseh področjih človekovega delovanja. Znanje angleškega jezika je danes ne več samo priporočljivo, ampak že skorajda nujno. Kot mednarodni jezik nas spremlja na naših potovanjih, saj je prvi jezik v več kot 103 državah sveta. Vsekakor je znanje angleščine nepogrešljivo v poslovnih sferah, saj poslovna komunikacija v veliki meri poteka v angleščini. Poleg tega igra ključno vlogo v svetu računalništva, kjer nastopa kot prvi jezik računalnikov.

Na Proverbi se lahko angleškega jezika učite na udeležencu prijazen in učinkovit način, kjer lahko gradite svoje znanje znotraj številnih tečajev, ki jih imamo v ponudbi. Učenje angleščine poteka individualno, v dvoje ali skupinsko. Tečaj angleščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na alternativni lokaciji.

Individualni tečaj angleščine / Tečaj angleščine v dvoje

Z individualnim tečajem ali tečajem v dvoje lahko pričnete kadarkoli. Minimalna dolžina tečaja je 12 šolskih ur, v kolikor zakupite vsaj 30 ur pa prejmete 5% popust. Termini se uskladijo po dogovoru prav tako pa je tudi intenzivnost obiskovanja tečaja po vaši preferenci. Vsebina tečaja se popolnoma prilagodi vam in vašim specifičnim jezikovnim potrebam, tečaj je lahko tako bolj konverzacijski, strokovno naravnan, maturitetni ipd. Pred pričetkom tečaja priporočamo udeležitev informativnega sestanka, kjer imate priložnost natančneje izraziti kaj želite v samem tečaju osvojiti, predavatelj pa oceni vaš nivo znanja. Tako vam najlažje pripravimo program po meri, ki bo najbolje zadostil vašim jezikovnim ambicijam.
Individualni tečaj angleščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na alternativni lokaciji.

Skupinski tečaji angleščine

Skupinske tečaje angleščine razpisujemo dvakrat letno:

 • pomladni skupinski tečaji: od začetka marca do konca junija
  vpis do začetka marca
 • jesenski skupinski tečaji: od začetka oktobra do konca januarja
  vpis do začetka oktobra

Razpisani skupinski tečaji so v skladu z evropsko standardizacijo (stopnje A1 do C2). Stopnje A2 do C2 so razdeljene na dva dela. Po opravljenem tečaju prejemete potrdilo oziroma certifikat o doseženem levelu znanja glede na stopnjo tečaja, ki ste ga obiskovali (od A1 do C2). Za stopnje A2 do C2 je za pridobitev certifikata potrebno opraviti oba dela. Razpisani skupinski tečaji so 30-urni, potekajo dvakrat tedensko po dve šolski uri v popoldanskem času.
Poleg splošnih skupinskih tečajev angleščine pa razpisujemo tudi maturitetni skupinski tečaj ter otroški skupinski tečaj.

Skupinske tečaje izvajamo tudi izven razpisanih rokov, v kolikor sami organizirate skupino. Vsebina in dolžina tečaja ter pogostost obiskovanja so v tem primeru po meri. Skupinski tečaj angleščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici, na vašo željo pa tudi na alternativni lokaciji.

Izvajamo splošni skupinski tečaj angleščine za 4 stopnje po evropskih standardih:

Začetni skupinski tečaj angleščine (A1)

Tečaj je namenjen popolnim začetnikom in po evropskih standardih ustreza levelu A1. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe osnovnih vsakodnevnih izrazov in osnovnih fraz. Posameznik zna tvoriti enostavno konverzacijo, se predstaviti, opisati kje živi in ljudi, ki jih pozna ter spraševati o osebnih podrobnostih drugega. Pogovarjati se zna o njemu dobro poznanih temah na preprost način in razume jasne in počasi podane stavke. Prav tako pridobi veščine pisanja kratkih in enostavnih stavkov. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji A1 po evropski klasifikaciji. Začetni skupinski tečaj angleščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Osnovni skupinski tečaj angleščine (A2)

Tečaj pomeni nadgradnjo začetniškega tečaja oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu A2. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe fraz ter pogosto uporabljenega besedišča, povezanega zlasti z osebno relevantnimi temami (podatki o sebi in družini, neposredno okolje, nakupovanje, zaposlovanje, vsakodnevne aktivnosti ipd.). Prebrati zna enostavna kratka besedila ter napisati preprosta sporočila ali osebna pisma. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji A2 po evropski klasifikaciji. Osnovni skupinski tečaj angleščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Nadaljevalni skupinski tečaj angleščine (B1)

Tečaj pomeni nadgradnjo osnovnega tečaja oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu B1. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja in uporabe fraz in besedišča poznanih tem vsakodnevnega življenja in se znajde v večini situacij. Tvoriti zna enostavnejšo povezano konverzacijo na teme, ki so mu poznane, opisovati dogodke, izkušnje, želje in ambicije in preprosto razložiti svoja mnenja in načrte. Dojeti zmore osnovni smisel večine radijskih in televizijskih programov ter napisati enostavnejše povezano besedilo na poznano temo, pri čemer zna tudi pisno izraziti svoje izkušnje, vtise in mnenja. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji B1 po evropski klasifikaciji. Nadaljevalni skupinski tečaj angleščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Nadaljevalni skupinski tečaj angleščine (B2)

Tečaj pomeni nadgradnjo nadaljevalnega tečaja B1 oziroma temu primerljivega znanja in po evropskih standardih ustreza levelu B2. Po opravljenem tečaju udeleženec pridobi znanje razumevanja osnovnih idej kompleksnega besedila konkretne ali abstraktne teme, vključujoč tehnične razprave posameznikovega specifičnega področja. V standardnem dialektu lahko razume večino radijskih in televizijskih programov in komunicira na dokaj tekoč in spontan način. Prav tako zna napisati podrobno besedilo na raznorazne teme, pri čemer zna svoje stališče razložiti argumentativno s podajanjem prednosti in slabosti različnih opcij. Po opravljenem tečaju prejmete certifikat o doseženi stopnji B2 po evropski klasifikaciji. Nadaljevalni skupinski tečaj angleščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Maturiteni skupinski tečaj angleščine

Priprave na maturo so ciljno usmerjene in pokrivajo vsa področja mature iz angleščine: besedotvorje, Gap Fill, časi, bralno razumevanje, slušno razumevanje, priprava na pisanje eseja, priprava na ustni zagovor ter reševanje maturitetnih pol. Maturitetni skupinski tečaj je dolg 30 šolskih ur. Maturitetni skupinski tečaj angleščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Otroški skupinski tečaj angleščine

Otroški skupinski tečaji so namenjeni otrokom od petega do desetega leta starosti. So 30-urni in potekajo enkrat tedensko po 2 šolski uri. Učenje poteka na otroku prijazen način, uporablja se veliko vizualnih pripomočkov, otroci se učijo jezika skozi branje in poslušanje pravljic, risanje, petje pesmic in igranje. Otroški skupinski tečaj angleščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Tečaj poslovne angleščine

Na Proverbi smo zaradi velikega zanimanja in potreb po tovrstnem znanju za Vas pripravili program poslovne angleščine. Tečaj poslovnega jezika je 24-urni in zaobjema zlasti poslovno vsebino tako, da je primeren za različne levele znanja. Poteka 2 krat tedensko po 2 šolski uri. Tečaj poslovne angleščine se izvaja v Mariboru, natančneje v Bresternici.

Tečaj obsega naslednjo tematiko:

 • sestava in pisanje življenjepisa
 • pomembne fraze in nastop pri razgovoru za službo
 • osnove poslovnega bontona
 • poslovna komunikacija (telefonska, ustna)
 • poslovna korespondenca (e-maili, dopisi, pogodbe, poslovna pisma)
 • pomembno poslovno besedišče ter fraze

Za izvedbo tečaja sta potrebna minimalno dva udeleženca. Možno plačilo na 2 obroka.

Priprave na certifikate iz angleščine

Na Proverbi vas pripravljamo tudi na vse najbolj splošno priznane cerifikate iz angleščine.

 • Priprave na certifikat IELTS (International English Language Testing System):
  Academic Version in General Training Version
  Več o samem izpitu si lahko preberete na ielts.org ali na britishcouncil.org.
 • Priprave na certifikat TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
  Podrobnosti o izpitu najdete na ets.org.
 • Priprave na cerifikate Cambridge-a – Cambridge ESOL:
  KET (Key English Test)
  PET (Preliminary English Test)
  FCE (First Cerificate in English)
  CAE (Certificate in Advanced English)
  CPE (Certificate of Proficiency in English)
  poslovna angleščina:
  BEC Preliminary
  BEC Vantage
  BEC Higher

Več o izpitih Cambidge-a najdete na spletni strani cambridgeesol.org oziroma na strani britishcouncil.org.

Priprave na certifikate izvajamo v individualni obliki, v dvoje ter skupinsko.

Jezikovni tečaj angleščine za podjetja: poslovni program MODUS

Poslovni jezikovni program MODUS je posebaj pripravljen in prikrojen glede na specifične jezikovne potrebe podjetja. Več…

Prednosti programa MODUS

 • fleksibilnost programa: fleksibilni urnik in vsebina_
 • naravnanost k aplikativnosti znanja
 • napredne metode poučevanja s poudarkom na interaktivnosti in kontekstualnosti (vpetost v praktični poslovni kontekst)

Cenik

Tečaj Oblika Vsebina Cena
britanska zastava Angleščina Individualni Po dogovoru 21,90 €/45 min
britanska zastava Angleščina V dvoje Po dogovoru 11,90 €/45 min
britanska zastava Angleščina Skupina po meri (3+) Po dogovoru 5,90 €/45 min
britanska zastava Angleščina (A1 – C2) Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
britanska zastava Angleščina za otroke Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
britanska zastava Maturitetni tečaj Razpisan skupinski tečaj Splošni 159,00 €/tečaj
britanska zastava Poslovna angleščina Razpisan skupinski tečaj Poslovni 159,00 €/tečaj

Vse cene so zgolj informativne in so izražene na udeleženca.
Minimalna dolžina tečajev po meri je 12 šolskih ur.
Razpisani splošni skupinski tečaji so 30-urni.
5% popust pri tečajih po meri dolgih vsaj 30 ur.
5% popust za šolarje, študente, upokojence in brezposelne.
Možno plačilo na obroke (do 6 obrokov, 10% dražje).
Za ponudbo nas prosim pokličite.