Jeziki

V okviru inštrukcij se lahko pripravljate bodisi na tekoča pisna in ustna preverjanja ali utrjujete in nadgrajujete snov z namenom izboljšanja ocene. Inštrukcije izvajamo za vse nivoje šolanja, prav tako pa nudimo pomoč tudi pri pripravi na maturo. Vsekakor so inštrukcije namenjene tudi samoukom, ki potrebujejo zgolj kakšno dodatno pojasnitev. Inštrukcije temeljijo na aktualnem gradivu udeleženca, po potrebi uporabimo tudi dodatno ustrezno literaturo, ki pomaga k lažji razjasnitvi določene problematike. Inštrukcije izvajamo individualno in v dvoje. Na željo se izvedejo tudi skupinske inštrukcije.